Privacyverklaring

In verband met de nieuwe privacywet is elke vereniging verplicht om de manier waarop met persoonsgegevens om wordt gegaan, inzichtelijk te maken.
Hieronder is de privacyverklaring van SPANT in te zien.

Privacyverklaring SPANT